Binnenvaartgeschiedenis

De geschiedenis van de binnenvaart is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Het begon met het zeilen als schipper op de “Vrouwe Francina”, de tjalk van het  ZVIH in Andel. In het begin nog met en luikenkap en zonder motor. Wie kan er nog opscheppen dat hij met een tjalk zonder motor de Waal opgekruist heeft? Ik, en vele van mijn generatiegenoten bij het ZVIH.

Het virus had me daarna goed te pakken. Tussen mijn school- en diensttijd heb ik een jaar gevaren op de Rijnvaart, op een Dortmunder van de Nieuwe Rijnvaartmaatschappij (of, voor insiders, de “Wijkdienst”). Mijn afstudeerscriptie geschiedenis ging over de overgang van zeil naar motor in de binnenvaart. Daarover heb ik verscheidene artikelen gepubliceerd. De meeste zijn niet on-line, dus ik heb ze zelf de afgelopen jaren on-line ontsloten. Kies de artikelen – liefst in de volgorde waarin ze in het menu staan – uit het menu onder het kopje binnenvaartgeschiedenis.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, de LVBHB. Van 2004 tot 2014 heb ik de website van die vereniging bijgehouden. Op dit moment beheer ik de schependatabase en verricht ik IT hand- en spandiensten voor onder meer de ledenadministratie.