Twee keer scheepswerf “De Amstel” in Ouder-Amstel

(en allebei liggen ze niet in Ouder-Amstel)

Door Jan Sepp

Er heerst wat verwarring rond Scheepswerf “De Amstel” in Ouder-Amstel. Zie bijvoorbeeld de Wervenlijst van de Vereniging De Binnenvaart: “Waarschijnlijk [is Scheepswerf De Amstel] een voortzetting van NV werf De Amstel. Zie ook bij Baaij en bij Baaij en Thiebout. […]. Later wordt het NV. Scheepswerf de Amstel voorheen C.J. Baars.” Nou … daar valt wel wat op af te dingen. En vele andere websites en artikelen hebben last van dezelfde verwarring. Maar hoe zat het dan eigenlijk wèl?
Simpel: het zijn twee verschillende werven die allebei De Amstel heten, en die niets met elkaar te maken hebben. Er zit ook tien jaar tijdsverschil tussen de twee werven – en tien kilometer afstand.

De eerste werf “De Amstel”

In 1894 vestigt Gerben Baaij zich als zelfstandig boot-, sloep- en giekmaker in de oude cacaomolen van Blooker, achter de Weesperzijde bij de Amstel1Bron: Botentekoop . Wat er daarna gebeurt weten we niet precies, maar we vinden hem in 1903 terug, samen met J.P.G. Thiebout, op de Korte Ouderkerkerdijk 42 in Ouder-Amstel2 Jan van Wijlen: “Ontwerpen van J.P.G. Thiebout”. In Spiegel der Zeilvaart, maart 2000, nr 2. De naam van de werf is volgens Jan van Wijlen dan al “Bootbouwerij ‘De Amstel’, Firma Baay en Thiebout”3Ibidem. In de metingen komt die naam niet voor, daar heet de werf simpel “Baaij en Thiebout”.

De Korte Oudererkerkerdijk in de gemeente Ouder-Amstel, dus. Pardon? Ouder-Amstel hééft helemaal geen Korte Ouderkerkerdijk! Die ligt in Amsterdam, vlak bij de Omval in de Amstel (waar de hoge Delta-Lloyd torens staan).
Het was even puzzelen, maar het heeft te maken met de annexatie door Amsterdam van dat stuk Ouder-Amstel. Tot 1921 liep Ouder-Amstel helemaal door tot bij de Omval, na 1921 was de Groot Duivendrechtse Polder ineens Amsterdams. Vergelijk de gemeentekaart van Ouder-Amstel van 18684Zie: Atlas1868 maar eens met die op Wikimedia5Wikimedia.

Kaartje Ouder-Amstel 1868
Het noorden van de gemeente Ouder-Amstel volgens de kaart van 1868. De blauwe pijl geeft de plaats van de werf aan.
Afb.: Ouder-Amstel thans
Het noorden van Ouder-Amstel nu. De blauwe pijl geeft de plaats van de werf aan. Het gearceerde gedeelte is in 1921 bij Amsterdam getrokken.

Dus, een werf die vóór 1921 in Ouder-Amstel lag, lag na 1921 ineens in Amsterdam. Maar het verhaal is nog niet afgelopen.

Die Thiebout is een fascinerende man, die terecht een eigen lemma heeft in Wikipedia6Wikipedia over Thiebout. Hij komt uit Zwolle, zoon van een advocaat, en hij pleit al vroeg voor seriebouw van jachten. In 1903 komt hij naar Amsterdam om zijn ideeën in praktijk te brengen en gaat dan dus een compagnonschap aan met de al bestaande werf van Baaij.

Bijlage 1 bevat de lijst van metingen over schepen die gebouwd zijn door Baaij en Thiebout.

Thiebout krijgt al snel ruzie met Baaij en begint in 1908 zijn eigen werf: N.V. Werf “De Amstel”. Dat is de eerste werf De Amstel. In feite is het een voortzetting van de werf die hij samen met Baaij had. (Baaij gaat verder onder zijn eigen naam, of liever, hij gaat verder onder de naam G. Baay.) Het adres is nog steeds Ouderkerkerdijk 42 in Ouder-Amstel, dus hetzelfde adres als eerder de werf van Baaij en Thiebout.

Afb: Werf De Amstel van Thiebout
N.V. Werf “De Amstel” Dir. Thiebout – bij de Omval in Amsterdam. Het gebouw links is van nog van Scheepswerf Baay Bron: Wervenlijst SSRP

Thiebout maakt snel naam. Hij was, als gezegd, een pionier en een visionair – en hij verkeeert kennelijk in kringen waar dat herkend wordt. Hij vindt rijke financiers voor zijn nieuwe werf: niemand minder dan jonkheer Willem Six (uit de Amsterdamse burgermeestersfamilie) en Gerard Henri Sijthof, van de Sijthof Pers7 Volgens de Wervenlijst van de SSRP.

De nieuwe werf gaat in eerste instantie heel goed: in 1912 wordt hij zelfs aangesteld als “Bondswerf” van de ANWB8De Kampioen van 2 februari 1912, blz. 98.

Afb. Waterkampioen
Twee pagina’s uit De Kampioen van 1912, waarin de werf De Amstel van Thiebout wordt genoemd.

De werf “De Amstel” bouwt hoofdzakelijk jachten. Voor die jachten vindt Thibaut opdrachtgevers die niet op een paar centen beknibbelen. Zo bouwt hij voor de heer Fritz (van de firma Bon & Fritz, commissionairs in effecten) in 1911 het motorjacht “Allegonda” voor 13.500 gulden9 Willem Manteleers: ‘Schatten van schepen. M/y Allegonda is 100 jaar.’, In: Ruimschoots, jg. 11 (2011), nr. 3, p.7. In die tijd kon je voor dat bedrag een villa kopen! Het jacht wordt schitterend ingericht10 Janne Vaes: “Drijvende Decadentie, Kunsthistorische kijk op de vroege motorpleziervaart”. Masterproef Universiteit Gent, Academiejaar 2014-2015.. Thiebout werkt daarvoor samen met C.A. Lion Cachet, in die tijd een beroemd interieurarchitect. Lion Cachet had kort daarvoor, in 1910, het Nederlandse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Brussel ingericht. Enkele jaren later later heeft hij de interieurs van diverse mailboten van de Stoomvaart Maatschappij Nederland ingericht. Lion Cachet is nu vergeten, maar hij was in zijn tijd een grote jongen! Ook hij heeft een lemma op Wikipedia11Wikipedia over Lion Cachet.
De “Allegonda” is bewaard gebleven en ligt thans (2019) als “Vlaams Beschermd Varend Erfgoed” (zij wel!) in de Museumhaven Bonapartedok in Antwerpen12Op de website Onroerendgoed Erfgoed. Je kunt niet alles hebben!.
Een ander bewaard gebleven jacht van De Amstel is de salonboot “Clasina”, ook ontworpen door Thiebout en Lion Cachet. U kunt een kijkje nemen op dit jacht, het is thans een charterschip met als thuisbasis Heeg13Website Saloncharter.

Meer over de jachten van deze werf vindt u op de website van de Vereniging Oude Glorie14Schepenlijst bij Oude Glorie.

Afb: Werfplaatje Thiebout
Werfplaatje van de N.V. werf De Amstel. Bron: Fries Scheepvaartmuseum

Maar Thiebout houdt het hoofd niet lang boven water. Een familielid omschrijft het zo: “Thiebout is ontwerper en kunstenaar maar geen zakenman”15 Zie een interview op de website van de SSRP. In 1921, toevallig het jaar waarop het Korte Ouderkerkerdijk bij Amsterdam wordt getrokken, gaat hij failliet. Dat is het eind van de eerste werf “De Amstel”, die dus in het huidige Amsterdam lag, ongeveer op de plaats waar nu de roeivereniging RIC zijn botenhuis heeft.

Bijlage 2 bevat een lijst van metingen over schepen die gebouwd zijn door de werf “De Amstel” van Thiebout.

Terzijde: Baaij vinden we later terug in Loosdrecht16Waterkampioen nr. 291, 29 juli 1932, blz 631 waar hij, en later zijn neef, Sharpies, 12-voets jollen, Draken en Zestienkwadraten bouwt. En goed ook, zelfs nu worden zijn boten nog geroemd17Sharpies en Draken.

Afb. Reclame G. Baay Loosdrecht
Advertentie uit 1932 van Gerben Baaij (inmiddels noemt hij zichzelf G. Baay) voor zijn werf in Loosdrecht in De Waterkampioen

De tweede werf “De Amstel”

Nu de tweede werf De Amstel. We starten in 1871. In dat jaar begint een mijnheer Baas (zijn voorletter is mij niet bekend) een werfje aan de Sluisvaart in Ouderkerk aan de Amstel – gemeente Ouder-Amstel18Let op: Baas, niet Baaij. Heel andere man! Bron: Historisch Museum Ouder-Amstel. De Sluisvaart is nu een woonwijk, maar was in die tijd het toegangskanaal tot Weesperkarspel en de Bijlmermeer. De sluis tussen de Bullewijk en dit kanaal lag ter hoogte van de huidige Machineweg. Bij de brug van de Machineweg over de Bullewijk ligt nog altijd een gemaal en de vorm van de sluiskolk is, ondanks de nieuwbouw, nog te herkennen. Daarachter moet de werf van Baas gelegen hebben.
In de periode 1921 – 1924 verandert in de metingen de naam van de eigenaar van C. Baas19Cornelis Baas (1853 – 1945), Scheepmaker. Zie Genealogie Online. naar C.J. Baas. In diezelfde periode zien we ineens de naam “De Goede Verwachting” voor die werf in de metingen opduiken. Mijn interpretatie is dat er een nieuwe generatie Baas het roer over neemt, maar dat er behalve de namen niets verandert. Het moet een klein werfje geweest zijn, dat hoofdzakelijk dekschuiten bouwde. De lengte van wat er gebouwd werd lag zo rond de 20 meter, met een paar uitzonderingen van 28 meter.
In 193320Bron: Historisch Museum Ouder-Amstel (of, volgens de dochter van C.J. Baas, 193121 Ed de Keuning: “Vrouwen bouwen boten”. In De Telegraaf, 21-12-1985, pagina TA 17. Online bij Delpher) wordt de sluis gedempt en verhuist de werf naar het Amsteleiland in Ouderkerk aan de Amstel. Na de oorlog heet die werf in de metingen vrijwel steeds “N.V. Scheepswerf De Amstel”, maar de naam (C.J.) Baas komt ook nog voor. In 1985 spraken de inwoners van Ouderkerk nog over “het eiland van Baas”. De naam “De Goede Verwachting” is verdwenen. Dit wordt een grote werf: de meest geavanceerde van de beroemde Bijlmerbakken komt er vandaan22De Almere. Foto’s bij de Vereniging De Binnenvaart, en ook de blusboot Jan van der Heide III. In 1978 wordt de werf nog vergroot, maar in 1993 komt een eind aan de nieuwbouw van schepen. Eind jaren ‘90 gaat de werf failliet. Er zijn al jaren plannen om een luxe villawijkje op het eiland te bouwen, maar daar komt tot nu toe (december 2019) niet veel van.

Bijlage 3 bevat een lijst van metingen van schepen die gebouwd zijn door de werf “De Amstel” op het Amsteleiland in Ouderkerk aan de Amstel.

Afb: Werf "De Amstel"(2) in 1915
De verlaten “Scheepswerf De Amstel (2)” in 2015. Bron: Wikimedia, foto: DennisM2

Ik ga het nog één stapje moeilijker maken. Officieel ligt deze werf helemaal niet in Ouderkerk aan de Amstel (en dus in de gemeente Ouder-Amstel), maar in Amstelveen. Dat zit zo: eind 18e eeuw is een enorme meander in de Amstel, vlak bij Ouderkerk, rechtgetrokken. Nu ging de Amstel mooi rechtdoor, maar er ontstond een eiland aan de andere kant van de nieuwe geul. Dat eiland hoort nog steeds bij Amstelveen (nou, oordpronkelijk bij de gemeente Nieuwer-Amstel, maar die is in 1964 hernoemd naar Amstelveen). Maar iedereen, behalve natuurlijk de gemeente Amstelveen zelf, rekent dat eiland bij Ouderkerk aan de Amstel. Iedereen, dus ook alle scheepsmeters.

Afb: Kaartje Amsteleiland
Het Amsteleiland. De paarse stippels in de Amstel duiden de gemeentegrens tussen Amstelveen en Ouder-Amstel aan. Nog altijd Amstelveen, dus! (Bron: OpenStreetMap)

Conclusie

De conclusie is dat N.V. Werf “De Amstel” van Thiebout helemaal niet in het huidige Ouder-Amstel lag, zoals iedereen klakkeloos opschrijft, maar bij de Omval van de Amstel in het historische Ouder-Amstel, het huidige Amsterdam. Die werf bestond van 1908 – 1921. Ten minste tien jaar later werd “N.V. Scheepswerf De Amstel” opgericht. Die ligt wèl in Ouder-Amstel, en wel op het Amsteleiland bij Ouderkerk aan de Amstel. Maar eigenlijk ook weer niet, hoewel bijna iedereen dat eiland bij Ouderkerk aan de Amstel rekent. In ieder geval alle scheepsmeters. Officieel is het Amsteleiland deel van Amstelveen.
Kortom, twee verschillende werven die allebei “De Amstel” heetten, allebei in Ouder-Amstel lijken te liggen – en dat is voor allebei niet (meer) waar.


Opmerkingen of opbouwende kritiek? Graag! Stuur ze naar e-mailadres metingen[at]s2ep2.nl.


Bijlage 1

Metingen van schepen die zijn gebouwd door “Bootbouwerij ‘De Amstel’, Firma Baay en Thiebout” aan de Korte Ouderkerkerdijk 42 in Ouder-Amstel (thans Amsterdam):

+----------+----------+----------+--------------------+-------------------+--------------+
 | Meetcode | Bouwjaar | Eerste  | Scheeptype     | Werf       | Plaats    |
 +----------+----------+----------+--------------------+-------------------+--------------+
 | A2321N  | 1903   | Onbekend | motorschuit 12 pk | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2503N  | 1904   | Ja    | motorboot 20 pk  | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2089N  | 1905   | Ja    | motorboot 10 pk  | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2133N  | 1905   | Ja    | motorjacht 4 pk  | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2199N  | 1905   | Ja    | centerboard    | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2501N  | 1906   | Ja    | motorboot 40 pk  | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2349N  | 1906   | Ja    | centerboardjol   | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2326N  | 1906   | Ja    | Ketboot      | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2282N  | 1906   | Ja    | motorjacht 24 pk  | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2450N  | 1907   | Ja    | centerboard    | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 | A2656N  | 1908   | Ja    | motorboot 8 pk   | Baaij en Thiebout | Ouder-Amstel |
 +----------+----------+----------+--------------------+-------------------+--------------+

Verklaring van de kolommen:

 • Meetcode: een aanduiding van de plaats van meting en een volgnummer. De details van iedere meting zijn terug te vinden bij de Stichting Scheepshistorisch Onderzoek (S2HO) aan de hand van deze meetcode. (invullen bij Meetnummer)
 • Bouwjaar: Het bouwjaar volgens de meting. Dat hoeft niet altijd te kloppen. Zeker als de meting ver na de bouw verricht werd wilden de meters (en de eigenaren van de schepen) er nog wel eens een slag naar slaan.
 • Eerste: Is dit een eerste meting of een vervolgmeting? Een Eerste meting wil vrijwel altijd zeggen dat het om een nieuwgebouwd schip gaat.
 • Scheepstype: het scheepstype volgens de meting. De meters waren geen kenners van scheepstypen, ze schreven op wat ze hoorden. Neem die scheepstypen dus met een korrel zout!
 • Werf: de naam van de werf volgens de meting. Ook hier gingen de meters vaak af op wat ze hoorden (of meenden te horen) van de eigenaar. Dat leidt soms tot hilarische vergissingen! Dat hier “Baaij en Thiebout” steeds correct geschreven werd komt waarschijnlijk doordat we te maken hebben met veel eerste metingen – die werden vaak nog op de werf uitgevoerd.
 • Plaats: de plaats van de werf. Als u het bovenstaande artikel gelezen heeft weet u dat u ook die met een korrel zout moet nemen!

Bijlage 2

Metingen van schepen die gebouwd zijn door N.V. Werf “De Amstel” van J.P.G Thiebout aan de Korte Ouderkerkerdijk 42 in Ouder-Amstel (thans Amsterdam):

+----------+----------+----------+-------------------------+---------------------+----------------+
 | Meetcode | Bouwjaar | Eerste  | Scheeptype       | Werf        | Plaats     |
 +----------+----------+----------+-------------------------+---------------------+----------------+
 | R17525N |     | Onbekend | motorjacht       | N.V. Werf de Amstel | Ouder-Amstel  |
 | A2909N  | 1908   | Ja    | motorjacht 5 pk     | J.G. Thiebout    | Ouder-Amstel  |
 | A2926N  | 1909   | Ja    | motorjacht 9 pk     | De Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A9061N  | 1910   | Nee   | woonjacht        | J.G.P van Thiebout | Ouder-Amstel  |
 | A2959N  | 1910   | Ja    | zeiljacht        | J.G.P. Thiebout   | Ouder-Amstel  |
 | A2952N  | 1910   | Ja    | motorjacht 12 pk    | J.P.G. Thiebout   | Ouder-Amstel  |
 | A3077N  | 1911   | Ja    | motorboot 20 pk     | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A3082N  | 1911   | Ja    | motorboot 36 pk     | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A3122N  | 1911   | Ja    | motorjacht 36 pk    | Thiebout      | Nieuwer-Amstel |
 | RN3057  | 1911   | Nee   | motorjacht       | Tiebouw       | Nieuwer-Amstel |
 | A3436N  | 1912   | Ja    | motorjacht 20 pk    | N.V. de Amstel   | Ouder-Amstel  |
 | A3271N  | 1912   | Ja    | schroefstoomsloep 20 pk | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A3625N  | 1913   | Ja    | motorsleepboot 40 pk  | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A3617N  | 1913   | Ja    | motorjacht 36 pk    | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A3742N  | 1914   | Ja    | motorjacht 36 pk    | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | AN441  | 1914   | Nee   | motorjacht       | N.V. Werf De Amstel | Ouder-Amstel  |
 | A5080N  | 1915   | Onbekend | motor jacht 4 pk    | Thiebout      | Ouder-Amstel  |
 | A4125N  | 1916   | Ja    | motorjacht 56 pk.    | J.P.G. Thiebout   | Ouder-Amstel  |
 | A4533N  | 1916   | Onbekend | motorjacht 8 pk.    | de Amstel      | Ouder-Amstel  |
 | A4143N  | 1916   | Ja    | motorjacht 56 pk.    | Thiebout      | Ouder-Amstel  |
 | R9248N  | 1920   | Onbekend | jacht          | Thiebout      | Ouder-Amstel  |
 +----------+----------+----------+-------------------------+---------------------+----------------+

Voor een verklaring van de kolommen: zie Bijlage 1, hierboven.

Wat die twee keer “Nieuwer-Amstel” daar doet? Ik denk dat de meters ook door de bomen het bos niet meer zagen!

Bijlage 3

Metingen van schepen die gebouwd zijn door N.V. Scheepswerf De Amstel van de familie Baas (dus de tweede werf, op het Amsteleiland):

+----------+----------+----------+------------------------+----------------------------------+------------+
 | Meetcode | Bouwjaar | Eerste  | Scheeptype       | Werf               | Plaats   |
 +----------+----------+----------+------------------------+----------------------------------+------------+
 | A13478N | 1931   | Nee   | motorpassagiersschip  | Baas               | Ouderkerk |
 | A14008N | 1948   | Ja    | motorsleepboot     | C.J. Baas            | Ouderkerk |
 | AN729  | 1948   | Nee   | motorsleepboot     | C.J. Baas            | Ouderkerk |
 | A13991N | 1949   | Ja    | motortankschip     | De Amstel            | Ouderkerk |
 | A14284N | 1950   | Ja    | dekaak         | N.V. Scheepswerf de Amstel    | Ouderkerk |
 | A24550N | 1951   | Nee   | motorschip       | De Amstel            | Ouderkerk |
 | A14573N | 1951   | Ja    | motortankschip     | N.V. de Amstel          | Ouderkerk |
 | A14393N | 1951   | Ja    | motorschip       | de Amstel            | Ouderkerk |
 | AN1259  | 1953   | Nee   | motorduwsleepboot   | C.J. Baas, Scheepswerf De Amstel | Ouderkerk |
 | RN3284  | 1953   | Nee   | motorduwsleepboot   | C.J. Baas Scheepswerf De Amstel | Ouderkerk |
 | G13745N | 1953   | Nee   | motorduwsleepboot   | C.J. Baas Scheepswerf De Amstel | Ouderkerk |
 | RN1158  | 1957   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel BV     | Ouderkerk |
 | A18208N | 1959   | Ja    | dekschuit       | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A21087N | 1960   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22992N | 1960   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | R40013N | 1960   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A22988N | 1960   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A20899N | 1960   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepsw. De Amstel       | Ouderkerk |
 | A18878N | 1960   | Ja    | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A18682N | 1960   | Ja    | motorschip       | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A18511N | 1960   | Ja    | tanklichter      | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A18429N | 1960   | Ja    | tanklichter      | De Amstel            | Ouderkerk |
 | A18852N | 1961   | Ja    | dekschuit       | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A18935N | 1961   | Ja    | dekschuit       | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A23845N | 1962   | Nee   | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | RN4639  | 1962   | Nee   | motorcementschip    | N.V Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | RN2590  | 1962   | Nee   | motorschip       | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | HN31   | 1962   | Nee   | motorschip       | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A19274N | 1962   | Ja    | motorschip       | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerkl |
 | A19518N | 1962   | Ja    | dekschuit       | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerkl |
 | A19585N | 1962   | Ja    | motorschip       | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A19880N | 1963   | Nee   | tanklichter      | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A19569N | 1963   | Ja    | tanklichter      | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerkl |
 | A19814N | 1963   | Ja    | dekschuit       | De Amstel            | Ouderkerk |
 | AN558  | 1963   | Nee   | dekschuit       | De Amstel            | Ouderkerk |
 | A20354N | 1964   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | AN1668  | 1964   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A20478N | 1964   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | AN500  | 1965   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A20752N | 1965   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A20991N | 1966   | Ja    | tanklichter      | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | AN3024  | 1966   | Nee   | dekschuit       | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A20837N | 1966   | Ja    | dekschuit       | Scheepsw. De Amstel N.V.     | Ouderkerk |
 | A21359N | 1967   | Ja    | motorcementschip    | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A21667N | 1967   | Nee   | motorcementschip    | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | AN440  | 1968   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | A21736N | 1969   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel N.V.    | Ouderkerk |
 | AN723  | 1969   | Nee   | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | AN1378  | 1969   | Nee   | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A21866N | 1969   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A21934N | 1969   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22047N | 1969   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22086N | 1969   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | RN820  | 1970   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A22400N | 1970   | Ja    | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22347N | 1970   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22215N | 1970   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22139N | 1970   | Onbekend | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22168N | 1970   | Ja    | sleeptankbak      | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A24765N | 1970   | Nee   | winkelbunkerschip   | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | HN877  | 1971   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A24662N | 1971   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | RN819  | 1971   | Nee   | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A22520N | 1971   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A22583N | 1971   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepsbouwwerf de Amstel  | ouderkerk |
 | RN2939  | 1971   | Nee   | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | RN1634  | 1972   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf de Amstel    | Ouderkerk |
 | A23043N | 1972   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A23069N | 1972   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22776N | 1972   | Ja    | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf de Amstel    | Ouderkerk |
 | A22762N | 1972   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | GN984  | 1972   | Nee   | motortankschip     | N.V. De Amstel          | Ouderkerk |
 | AN2972  | 1972   | Nee   | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22920N | 1972   | Ja    | motorbeunschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A22853N | 1972   | Ja    | motortankschip     | N.V. Scheepswerf De Amstel    | Ouderkerk |
 | A23715N | 1974   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel bv     | Ouderkerk |
 | A23822N | 1975   | Ja    | motorbeunschip     | Scheepswerf De Amstel BV     | Ouderkerk |
 | A23744N | 1975   | Ja    | kabelveerpont     | Scheepswerf De Amstel BV     | Ouderkerk |
 | A24282N | 1977   | Ja    | duwbeunschip      | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | A24519N | 1977   | Ja    | duwbeunschip      | Scheepswerf De Amstel      | Ouderkerk |
 | AN1342  | 1983   | Ja    | motorbrandblusvaartuig | Scheepswerf De Amstel B.V.    | Ouderkerk |
 +----------+----------+----------+------------------------+----------------------------------+------------+

Voor een verklaring van de kolommen, zie Bijlage 1, hierboven